شیخ الائمه، رئیس مذهب

http://www.sibtayn.com/swf/gallery/images/monasebat/shahadat/sadegh/pic2/pic14.jpg

در توان ما نیست که براى دانش امام صادق و یا هر کدام دیگر ازائمه‏ علیهم السلام حد و مرزى قرار دهیم، زیرا معتقدیم که دانش ایشان تصویرى‏است آشکار از اتصال و ارتباط آنان با خداوند متعال و همین امر این باوررا در ضمیر ما جان می دهد که خداوند به آنها الهام مى‏ کند.
همچنین ما نمى‏ توانیم صفتى کلّى براى دانش آنان پیدا کنیم چرا که ما مى‏ دانیم مفاهیم معمولى که انسان در حیات روزمرّه خود با آنها سر و کاردارد نمى‏ تواند تمام دانش و بینش و شناخت آنها را در خود جاى دهد، زیرا امام و پیامبر و برخى از صالحان ملهم، از نیرویى برخوردارند که‏ خداوندِ توانا این نیرو را بدیشان ارزانى داشته است.
این نیرو همچون یک دستگاه گیرنده که امواج گوناگون را جذب‏ مى‏ کند عمل مى‏ نماید و اطلاعات و معلومات را از جهان و هستى‏ مى‏ گیرد، مثل چشم واعصاب گوش که زیبایى حیات و صداى زندگان راضبط مى‏ کند و بدین وسیله فرد اشیاء زیبا و فرد سخنگو را مى‏ شناسد.
باز متذکر مى‏ شوم که دانش امام صادق محدود بدانچه گفته یا بدانچه‏ در آثار مختلف علمى از او بر جاى مانده، نیست بلکه گسترده و وسیع‏ تراز اینهاست. چون دانش آن‏ حضرت مستقیماً به موجودات مرتبط است‏ چنان که ابر به دریا و نور به خورشید و عطر به گل. چرا که افکاروگرایشها و دانشهاى آن‏ حضرت از جانب خداى آفریننده دریا و خورشید و شکوفا کننده گل است. پس وحى از آن خداست و در مرتبه بعد از آن‏ پیامبر و در سوّمین مرحله از آن امام. الهام نیز چنین است ابتدا ازخداست و در انتها از امام.
حقیقتى که زبان امام بازگو کننده آن است، همان حقیقتى است که‏ قلبش آن را شناخته و اندیشه‏ اش آن را در برگرفته و جانش آن را لمس‏ کرده و همان است که آفریننده حقیقت آن را در جان آن‏ حضرت دمیده‏ است.
پس از تمام این موارد، یک بُعد از دانش امام صادق وجود دارد که درحقیقت معجزه آن‏ حضرت محسوب مى‏ شود چنان که معجزه پیامبرصلى الله علیه وآله‏ نیز قرآنش بود. معجزه امام صادق‏ علیه السلام آن بود که وى تمام نیازمندی هاى‏ انسان را مى‏ دانست، این بُعد خود به تنهایى شیعه جعفریه را وا مى‏ دارد تا مکتب فکرى آن‏ حضرت را در هر دوره‏اى دنبال کند.
در اینجا سزاوار است اعترافات برخى از زعما و اندیشمندان را در باره‏ آفاق گسترده دانش و جایگاه ارجمند علمى آن‏ حضرت، که حتّى دشمنان‏ را به مدح و ستایش از ایشان وا داشته، نقل کنیم.
ابوحنیفه در باره آن‏حضرت مى‏ گوید:
“فقیه‏تر از جعفر بن محمّد ندیدم”.
و نیز گفته است:
“جعفر بن محمّد فقیه‏ ترین کسى است که دیدم”.
“او )امام صادق‏ علیه السلام( در دین داراى دانشى سرشار و در حکمت‏ صاحب ادبى کامل است”.
شهرستانى در باره آن‏ حضرت مى‏ گوید:
ابن حجر هیثمى در باره آن امام مى‏ گوید:
“مردم از جعفر بن محمّد الصادق علومى نقل کرده‏ اند و آوازه او درتمام شهرها پیچیده و پشیوایان بزرگ از او روایت نقل کرده‏ اند”.
سید امیر على، نویسنده کتاب مختصر تاریخ العرب و التمدن‏ الاسلامى، در باره آن‏ حضرت مى‏ گوید:
“این اشاره را از یاد نباید برد که کسى که زعیم این جنبش بود، یکى ازنوادگان على بن ابى‏طالب موسوم به امام جعفر، ملقّب به صادق بود. وى‏ مردى بود با افقهاى باز فکرى و خردى بس دوراندیش. به علوم عصرخویش بسیار اهتمام مى‏ ورزید. در واقع او به عنوان نخستین پایه‏ گذارمدارس فلسفى در اسلام محسوب مى‏ شود. در اجتماعات و جلسات علمى‏ آن‏ حضرت، تنها کسانى که بعداً به عنوان بنیان‏گذاران مذاهب فقهى معرفى‏شدند، شرکت نمى‏کردند بلکه دانش‏پژوهان علاقه‏مند به فلسفه و فلاسفه‏از نقاط دوردست نیز در این جلسات شرکت مى‏جستند”.
پروفسور هولمیادر، نویسنده انگلیسى، در این باره مى‏ نویسد:
“جابر بن حیان، شاگرد و یار جعفر صادق بود. او در پیشواى‏ ارجمندش تکیه‏ گاه و یاور و رهبر و امین و فرد موجهى را مى‏ دید که هیچ‏گاه نمى‏ توانست از او بى‏ نیاز شود. جابر با راهنمایى استادش کوشید تا علم‏ شیمى را از خرافاتى که از اسکندریه گریبان گیر آن شده بود، پیراسته و رها سازد و البته در این راه تا حدّ فراوانى هم کامیاب شد بدین سبب باید نام‏ جابر را در کنار اسم دیگر نام‏ آوران این دانش در جهان امثال “بویله”و”لاوازیه” و… قرار داد”.(۱)
دهها و بلکه هزاران اعتراف دیگر از سوى نویسندگان مسلمان‏ ومحدثان و قدما و بویژه معاصران آن امام در این باره موجود است تا آنجا که باید گفت جهان از فضل و دانش سرشار و آگاهى گسترده و فزون‏ از حد آن‏ حضرت، آکنده گشته است.
۱) این اعترافات و ده ها نمونه دیگر از آنها را مى‏ توانید در کتاب الامام الصادق نوشته‏ استاد الدخیل، فصل امام در چشم بزرگان و دانشمندان، ص‏۱۱۱ – ۸۶ بخوانید.
نویسنده: آیت الله حاج سید محمد تقى مدرسى
مترجم: محمد صادق شریعت

سال روز شهادت ششمین پیشوای مسلمانان، رئیس مذهب جعفری، صاحب بزرگترین دانشگاه اسلامی، حضرت امام جعفر صادق (ع) تسلیست باد

حسین شمسی پور دهکردی

نظرتان را مطرح کنید

:) :D :P :)) =)) :O B-) X( :S :| :-S :( :(( :-* :x >:D< :-? :clap @};- >:) more »

کُد امنیتی (به عدد وارد کنید) *