اصلاحیه جزوات

اصلاحیه جلسه ۴ اپیدمیولوژی( انواع مطالعات ):

۱-صفحه ۱۳ دو خط بالا: مواجهه های تحت بررسی
ابزار جمع اوری داده ها
این دو خط به اشتباه در این صفحه تایپ شده اند و مربوط به صفحه ۹ بعد از پاراگراف اول می شوند. یعنی این موارد مربوط به مطالعه فرامینگهام هستند.
۲- صفحه ۸ تورش  همان bias است که از  ضعف های  اصلی مطالعات مقطعی است ولی مقدار آن در مطالعات مشاهده ای و مداخله ای باید کمتر شود.
۳-صفحه ۷ از معایب مطالعه ی مورد شاهدی: توضیح مورد اول اینکه بیمار فراموش کرده است در گذشته با عامل مورد بررسی مواجهه داشته یا خیر. مثلا مادری که فرزند دچار معلولیت بدنیا اورده فراموش کرده که چند بار در دوران بارداری در مواجهه با اشعه قرار گرفته است.

 

اصلاحیه جلسه ۳ اپیدمیولوژی( دیابت):

صفحه ۴، ۲خط مانده به آخر ۱۰۰٪ و ۵۰٪ صحیح نوشته شده و اصلاحیه ی آخر جزوه جلسه ۴ صحیح نیست.

گروه جزوه نویسی

نظرتان را مطرح کنید

:) :D :P :)) =)) :O B-) X( :S :| :-S :( :(( :-* :x >:D< :-? :clap @};- >:) more »

کُد امنیتی (به عدد وارد کنید) *